Ndihmë / Shërbim

Pyetjet më të shpeshta

Show all / Hide all

fold faq

Si mund ta gjej kohën e mbetur për suspensionin?

Sipas një raporti të provës TÜV, distanca minimale e suspensionit midis kompresimit dhe zgjerimit duhet të jetë të paktën 40 mm. Zakonisht, të gjitha automjetet standarde ofrojnë distancë të mjaftueshme suspensioni për të pranuar 1 deri në 4 SPACCER për gomë.

Si ta gjeni distancën e mbetur të suspensionit:

  1. Kur automjeti të jetë i ndaluar, matni distancën nga qendra e njësisë deri te qendra e krahut/parafangos. Më pas, ngrini shasinë duke përdorur një krik ose platformë ngritëse dhe matni përsëri distancën midis këtyre pikave. Me një sistem ngritës të instaluar, kjo vlerë nuk duhet të bjerë nën 40 mm.
    Auto eingefedert
    Auto ausgefedert

Versioni i printuar (Zbuloni distancën e mbetur të suspensionit në format PDF-je)

fold faq

Sa kohë është koha e kryerjes së procesit?

Duke qenë se SPACCER bëhet me porosi për t'iu përshtatur automjetit (dhe shasisë), koha e përgatitjes zakonisht zgjat 6-10 ditë pune.

fold faq

Për cilat marka dhe modele është e përshtatshme SPACCER-i?

Duke qenë se sistemi SPACCER bëhet me porosi, ai i përshtatet automjeteve të të gjithë prodhuesve dhe serive.

fold faq

Përse SPACCER ofrohet si koncept modular për 12 mm, 24 mm, 36 mm dhe 48 mm dhe jo si një bllok i vetëm i plotë?

Në dallim nga një bllok i madh, SPACCER-et individualë karakterizohen nga elasticiteti që nevojitet për t'iu përshtatur parregullsive në sipërfaqe në fund të sustës dhe në folenë e saj.

fold faq

Warum verbessert SPACCER das Fahrverhalten?

Wenn Sie ein Kraftfahrzeug höherlegen, müssen immer mindestens 4cm Restfederweg verbleiben. Dabei ändert sich bei allen Fahrzeugen sich normalerweise niemals der Sturz, die Spur oder die Achsgeometrie. Warum? Weil die Höherlegungen innerhalb des werksseitigen Restfederwegs von den Herstellern erfolgt und sie somit freigegeben und getestet worden sind.

Bei jeder Genehmigung von einem neuen Fahrzeugtyp muss der Hersteller nachweisen, dass man den Wagen um circa 5cm tieferlegen und auch höherlegen kann. Dafür gibt es gesetzliche Bestimmungen, an die sich jeder Hersteller halten muss! Das bedeutet dass jeder Hersteller den Wagen in einer mittleren Restfederwegs- Postion bei Serienauslieferung verkauft.

Jetzt vermuten viele, dass durch eine Höherlegung das Fahrverhalten schwammig wird oder der Wagen leichter zum Aufschaukeln neigt. Das ist jedoch nicht der Fall. Durch die Höherlegung wird der Wagen im Grenzbereich wesentlich Fahrstabiler. Warum? Weil der Stoßdämpfer durch die Höherlegung weniger Restfederweg  hat. Ein Pkw vor der Höherlegung hat beispielsweise einen maximalen Ausfederweg von 10cm. Nach einer 4cm Höherlegung sind dies nur noch 6cm. Der Wagen kann somit z.B. beim Fahren eines Wedelkurses nur noch 6cm ausfedern und neigt somit um 4cm weniger zum Wanken.

Im normalen Fahrbetrieb merken Sie jedoch von all dem nichts, da ein Fahrzeug immer in einem regulären Federweg von 4-5 cm arbeitet. Im Grenzbereich, z.B. wenn es um ein abruptes Ausweichmanöver geht, merken Sie, dass der Wagen jetzt richtig sicher in der Hand liegt und nicht so schnell ausbricht wie im Serienzustand.

SPACCER ist ein patentiertes System. Voraussetzung für die Zuteilung eines Patents ist der neuste Stand der Technik. Durch die Verbesserung der Fahrwerkseigenschaften bei alle Marken und Modellen sind wir stolz darauf, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten.

fold faq

Wie sieht mein Fahrzeug nach der Höherlegung aus?

Eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Simulation der Höherlegung ist, dass entsprechende Fahrzeug mit dem Original Wagenheber seitlich um die gewünschte Höhe anzuheben.

fold faq

A e pakëson apo e rrit SPACCER-i emetimin e zhurmave që vijnë nga suspensioni i rrotave?

SPACCER zbut zhurmën. Për shkak të materialit të veçantë prej alumini dhe profilit të patentuar, SPACCER vepron si një zbutës midis sustës dhe folesë së saj. Ky efekt mund të përmirësohet akoma më shumë kur përdorni profilet opsionale prej gome të SPACCER-it.

fold faq

Cila është ngritja maksimale e arritshme në mm?

Ju mund ta ngrini automjetin tuaj maksimumi deri në 48 mm. Çdo SPACCER ka një lartësi prej 12 mm, dhe mund të vini palë deri në 4 SPACCER dhe prapë ta kaloni raportin e provës TÜV.

1 - 4 SPACCER

fold faq

Sa SPACCER mund të vë mbi njëra-tjetrën?

Teorikisht, nuk ka kufizim të numrit të SPACCER-ave që mund të rendisni. Megjithëse, sipas miratimit të TÜV-së, maksimalisht mund të renditen vetëm 4 SPACCER.

1 - 4 SPACCER

fold faq

Ku mund ta blej SPACCER-in?

SPACCER-in mund ta blini pranë garazhit tuaj të kualifikuar, në internet, përmes telefonit ose faksit.

fold faq

Kush mund të bëjë një ngritje SPACCER?

Çdo garazh profesional mund ta ofrojë rimorkion duke përdorur sistemin SPACCER. Projektimi i thjeshtë në montim bën që çdo mekanik ambicioz të jetë në gjendje ta instalojë vetë SPACCER-in pa hasuar asnjë vështirësi. Udhëzimet e montimit janë të përfshira brenda çdo porosie.

Këtu mund të gjeni punëtorinë tuaj vendase të kualifikuar për SPACCER.

fold faq

Nga materiali përbëhet SPACCER-i?

SPACCER përbëhet nga material alumini të klasës së lartë dhe përshtatet me nevojat e çdo automjeti.

CNC

fold faq

A konsumohet SPACCER-i?

Testimet e kryera nga Qendra Inxhinierizuese dhe e Testimeve të Automjeteve FAKT treguan se SPACCER- i që i ishte nënshtruar ndryshimeve të trysnisë me vlerë të barabartë deri në 500,000 km nuk shfaqi asnjë dëmtim apo deformim të matshëm.

fold faq

Cili është pozicioni i duhur i instalimit për SPACCER?

SPACCER mund të instalohet në krye ose poshtë sustës. Udhëzimet e instalimit të ilustruara ofrohen me blerjen tuaj duke treguar pozicionin e rekomanduar të instalimit.

fold faq

A duhet të hiqet gjithmonë një sustë spirale për një instalimi të SPACCER-it?

Nëse keni mundësinë të kompresioni sustën e instaluar spirale 'in situ' duke përdorur një kompresor suste, atëherë SPACCER mund të montohet duke e pasur traversën në vend. Ndonëse heqja e traversës lehtëson gjithmonë instalimin dhe prandaj është shumë e këshillueshme.

fold faq

A do të ndryshojë rehatia e udhëtimit në automjetin tim pas instalimit?

Jo, sepse SPACCER, ndryshe nga sistemet e tjera, do të ruajë suspensionin origjinal. Prandaj, rehatia e udhëtimit do të jetë e njëjtë dhe SPACCER madje mund të përdoret me sisteme aktive / përshtatëse suspensioni.

fold faq

A mund ta heq SPACCER-in pa vështirësi?

Për shembull, nëse doni të shisni makinën dhe doni të hiqni SPACCER-ët, kjo nuk do të ishte problem. Meqë asnjë pjesë OEM nuk duhej hequr gjatë instalimit të SPACCER-it, rikthimi në gjendjen e mëparshme mund të realizohet kurdoherë.

fold faq

Si kapet SPACCER-i?

Me profilin e saj të patentuar, SPACCER mbyll sustën pa nevojën e aksesorëve shtesë. Padyshim që kjo parandalon rrëshqitjen. Kapaku fundor i SPACCER-it e mban sustën në pozicionin e tij origjinal.

fold faq

Wie lange dauert der Einbau?

Die Einbauzeit ist abhängig vom Fahrzeugmodell und Federbeintyp. Als Orientierung dient die Richtzeit des jeweiligen Hersteller für einen Federwechsel. Diese beträgt in der Regel zwischen 30-60+ Minuten pro Rad.

Kërko ndihmë