Njoftim ligjor / Privatësia

Industriestr 27
89257 Illertissen
Gjermani

Telefon: +49 7303 2222
Telefaks: +49 7303 2002

Email: info@remove-this.spaccer.com
Adresë internetiwww.spaccer.com

Drejtor Menaxhue: Franz Hamann
Gjykata e Faktit Neu-Ulm
ID e TVSH: DE 130 797 435

Politika e privatësisë

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale që mblidhen, përpunohen dhe përdoren gjatë vizitës tuaj në faqen tonë të internetit është e rëndësishme për ne. Të dhënat tuaja mbrohen brenda kuadrit të udhëzimeve ligjore. Më poshtë mund të gjeni informacione për mënyrën e mbledhjes së të dhënave gjatë shfletimit të faqes sonë dhe mënyrës se si regjistrohet dhe përdoret ajo:

  1. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave
    Çdo herë që arrihet faqja jonë dhe çdo herë që merret një skedar i ruajtur në faqen tonë, ky informacion regjistrohet. Kjo mënyrë ruajtjeje bëhet për qëllime të brendshme të sistemit dhe për qëllime statistikore. Rregjistrohet informacioni vijues: emri i skedarit të aksesuar, data dhe koha e aksesit, vëllimi i të dhënave të transferuara, konfirmimi i marrjes së suksesshme të të dhënave, detajet e shfletuesit dhe domenit. Përveç kësaj, regjistrohet adresa IP. Të dhënat e tjera personale regjistrohen vetëm nëse ju jepni këtë informacion vullnetarisht, për shembull, kur regjistroni ose dërgoni një kerkesë për informacion.
  2. Përdorimi dhe përcjellja e të dhënave personale
    Nëse na keni dhënë të dhëna personale, ne do t'i përdorim ato vetëm për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja, për të përpunuar kontratat me ju dhe për administrimin teknik. Të dhënat tuaja personale do të kalohen vetëm te palët e treta ose përndryshe do të përcillen, kur është e nevojshme për qëllimin e përpunimit të kontratës, për faturat ose nëse keni dhënë pëlqimin paraprak. Ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin në çdo kohë dhe me efekt në të ardhmen. Fshirja e të dhënave personale të ruajtura bëhet nëse ju anuloni pëlqimin tuaj për ruajtje, nëse njohuritë tuaja nuk janë më të nevojshme për të përmbushur qëllimin e ruajtjes ose nëse ruajtja e të dhënave nuk lejohet për ndonjë arsye tjetër ligjore.
  3. E drejta për informim
    Ne do të jemi të lumtur t'ju informojmë për të gjithë informacionin që është ruajtur për ju, me kërkesë me shkrim. Këshilla të sigurisë Ne përpiqemi të përdorim të gjitha mundësitë teknike dhe organizative kur ruajmë të dhënat tuaja, në mënyrë që ato të mos jenë të aksesueshme për palët e treta. Ne nuk mund të sigurojmë siguri të plotë të të dhënave në lidhje me komunikimin me email, prandaj ne rekomandojmë përdorimin e shërbimit postar për informacion konfidencial.

Mospranimi i përgjegjësisë

Gjykata e Rrethit në Hamburg vendosi më 12 maj 1998, që pronarët e faqes mund të ndajnë përgjegjësinë për përmbajtjen e faqeve që lidhen me faqen e tyre. Sipas Gjykatës së Rrethit të Hamburgut, përgjegjësia në raste të tilla mund të anulohet vetëm nëse pronarët e faqeve në mënyrë të qartë distancohen nga përmbajtje të tilla. Këto faqe interneti dhe faqet e brendshme të internetit të shoqërisë sonë përmbajnë linkë me faqet e tjera në internet. Ato që vijojnë vlejnë për të gjithë këta linkë: Ne shprehim qartë se nuk kemi kontroll apo ndikim mbi hartimin dhe përmbajtjen e faqeve të lidhura. Prandaj, ne distancohemi nga të gjitha përmbajtjet e faqeve të lidhura në faqen tonë të internetit. Në asnjë mënyrë, ne nuk e pranojmë një përmbajtje të tillë si tonën. Kjo deklaratë vlen për të gjithë linkët e gjetur në këtë faqe interneti dhe për të gjitha përmbajtjet e lidhura me faqe të palëve të treta.