Qalıq yay gedişinin müəyyən edilməsi / Maksimum mümkün hündürlük vəziyyəti

Hündür vəziyyətin maksimum hündürlüyü qalıq yay gedişi ilə məhdudlaşdırılıb. Hündürlüyü müəyyən edəndən sonra qalıq yay gedişi ən azı 4sm olmalıdır. Qalıq yay gedişi ölçüsünə riayət etmə problemsiz hündürlük vəziyyətinə imkan yaradır. Bunun vasitəsilə əyləc şlanqı, transmissiya valı, oxlar və şassi istehsalçı tərəfindən sınanmış yayınma aralığında qalır.

DİQQƏT! Lütfən ilk öncə sıxılmış halda məsafəni ölçün ki, ölçmə nəticələri yanlış olmasın. Bunun üçün nəqliyyat vasitəsi qaldırıcı müstəvi və ya domkrat vasitəsilə qaldırılmaya bilər.

Qalıq yay gedişini müəyyən etməyin yolu:

  1. Çarxın ortasını yapışqan lentlə işarələyəndən sonra şaquli istiqamətdə qanadın ucuna qədər olan hissəni ölçün.
  2. Hərəkətsiz vəziyyətdə çarxın işarələnmiş mərkəzi ilə perpenduklyar şəkildə qanadın ucu arasında olan məsafəni ölçün (aşağıdakı şəkilə baxın) və ölçünü qeyd edin (QEYD: Nəqliyyat vasitəsini həmişə əvvəlcə hərəkətsiz, sonra isə sıçrama vəziyyətində ölçün. Əks təqdirdə, nəticələr yanlış olacaq).
    Auto eingefedert
  3. Domkrat və ya qaldırıcı müstəvidən istifadə edərək şassini qaldırın.
  4. İndi nəqliyyat vasitəsinin çarxları tam uzadılmışdır və yerə təmas etmirlər (növbəti şəkilə baxın). Çarxın ortası ilə qanadın ortası arasındakı məsafəni yenidən ölçün.
    Auto ausgefedert

Hesablama nümunəsi

60 cm

– 50 cm

10 cm

– 4 cm

6 cm

Video təlimat

DİQQƏT! Dəyişdirmədən sonra ən azı 4sm gediş qalmalıdır!